rysunek techniczny kontenera mulda

Kontener MULDA

Wymiary:
  • A = 6,0 m³
  • L = 2950
  • L1= 2850
  • H =1470
  • H1 = 1300

Wykonanie:

Dostosowany do samochodów bramowych
Pojemność: ok. 6,0 m³
Podłoga: blacha stalowa 5 mm
Ściany boczne: blacha stalowa 4 mm


Zabezpieczenie antykorozyjne:

Malowany farbą podkładową i lakierowany na dowolny kolor wg katalogu RAL


Przeznaczenie:

Składowanie i transport odpadów komunalnych, złomu, gruzu, odpadów przemysłowych