rysunek techniczny kubełka
kubełki stalowe

Kubełki stalowe do śrutu

Mają zastosowanie do przenośników kubełkowych przy produkcji oczyszczarek do obróbki strumieniowo-ściernej.

Produkujemy cztery rodzaje redukowanych kubełków: A100, A125, A160, A200.